+421 904 247 001 / [email protected]

O workshopoch

Čo je Consumer Psychology School?

Consumer Psychology School (CPS) je na Slovensku unikátna séria workshopov na tému spotrebiteľského správania a zákazníckej psychológie. Keďže je táto téma veľmi široká, každý workshop má užšie zameranie. Organizujeme napríklad CPS zamerané na Zákaznícku skúsenosť, Retail, Marketing alebo Copywritting. Na každý workshop vyberáme top speakrov z oblasti, na ktorú je zameraný.

CPS sa koná tri až štyrikrát za rok, a svoj názov nesie podľa príslušného ročného obdobia – Consumer Psychology Spring / Summer / Autumn / Winter School.

 

Čím je Consumer Psychology School unikátna?

V dnešnej dobe, keď sú konkurenčný boj a tlak na ceny na svojich maximách, je absolútne nevyhnutné preniknúť do hláv vašich zákazníkov a porozumieť ich správaniu. Márne budete na Slovensku a v okolí hľadať iný workshop špecializovaný na tieto, pre úspech firiem kľúčové témy.

Workshopy CPS vám dávajú ako jediné možnosť veľmi pragmatickým spôsobom preniknúť do rôznych oblastí spotrebiteľského správania a zákazníckej psychológie.

CPS speakri sú špecialisti vo svojich odboroch. Kombinujú potrebnú teóriu s praktickými skúsenosťami tak, aby boli odovzdané poznatky prehľadne štrukturované a jednoducho aplikovateľné.

 

Kto je za Consumer Psychology School?

Workshopy CPS sú organizované konzultačnou firmou MINDWORX, ktorá sa ako jediná na Slovensku a v okolí špecializuje na poradenstvo v oblasti spotrebiteľského správania a zákazníckej psychológie. Na každom workshope prednášajú okrem expertov z MINDWORX aj externí experti na vybranú oblasť.